Dziękujemy za kontakt

Twoja wiadomość została przesłana.
Postaramy się odpowiedzieć na nią w możliwie najkrótszym czasie.

Pozdrawiamy
OK

REGULAMIN OBIEKTU KULAWA MEWA APARTAMENTY

Szanowni Państwo,
w trosce o Państwa spokój i bezpieczeństwo podczas pobytu w naszych apartamentach
prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.Goście przebywający na terenie ośrodka zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie obiektu, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka, obsługi i służb porządkowych oraz przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

– § 1 –

Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez najemców.

– § 2 –

Rezerwacji apartamentu można dokonać telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną.

– § 3 –

Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji lub nie stawienia się w pierwszym dniu pobytu.

– § 4 –

Najemca zobowiązany jest do rozpoczęcia pobytu zgodnie z rezerwacją.

– § 5 –

Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa która trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.

– § 6 –

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 08:00. Osoby, które nie są zameldowane w apartamencie, mogą przebywać na terenie obiektu od 9:00 do 21:00.

– § 7 –

Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a ich pobyt na terenie ośrodka możliwy jest wyłącznie pod opieką dorosłych.

– § 8 –

Apartament udostępniany jest tylko po uiszczeniu całej opłaty za pobyt.

– § 9 –

Najemca nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

– § 10 –

Na wniosek najemcy, do apartamentu może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba, ale dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu ustalonej opłaty.

– § 11 –

Ośrodek pobiera opłatę miejscową, wysokość opłaty jest naliczona zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno.

– § 12 –

Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy apartament ma zagwarantowane jedno miejsce parkingowe. Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla najemców. Parking jest bezpłatny.

– § 13 –

Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h, prosimy o ostrożną i bezpieczną jazdę.

– § 14 –

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody oraz kradzież samochodów lub innych pojazdów należących do Gości pozostawionych na terenie ośrodka.

– § 15 –

Niezgłoszenie uwag co do stanu technicznego i porządkowego apartamentu w momencie przekazania do użytkowania równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym zastrzeżeń.

– § 16 –

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane im mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka.

– § 17 –

Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za przedmioty Gości. Obowiązek zabezpieczenia swoich przedmiotów przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

– § 18 –

Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P - POŻ. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zgaszenia go.

– § 19 –

Korzystanie z kominka dozwolone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.

– § 20 –

W trakcie korzystania z kominka zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru.

– § 21 –

Do palenia w kominku można wykorzystywać wyłącznie drewno udostępniane przez obsługę ośrodka.

– § 22 –

W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia papierosów. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia apartamentu. Zabrania się także przechowywania materiałów i płynów wybuchowych i łatwopalnych. Apartamenty posiadają centralne ogrzewanie dlatego zabrania się używania piecyków elektrycznych.

– § 23 –

W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z instrukcjami P-POŻ.

– § 24 –

Kierownictwo obiektu może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu ośrodka, mieniu innego najemcy, szkody na osobie wynajmującego, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w ośrodku.

– § 25 –

Na terenie ośrodka zabronione jest zakłócanie spokoju np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług naszego ośrodka nie powinno zakłócać pobytu innych osób. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Skrócenie pobytu Gości z przyczyn leżących po ich stronie nie obliguje obsługi apartamentów do zwrotu kosztów za niewykorzystane doby.

– § 26 –

Zwracamy się z prośbą o regularne opróżnianie koszy na śmieci do kontenerów znajdujących się na terenie obiektu.

– § 27 –

W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb ze względu na nieprzyjemny zapach jaki pozostaje po nim.

– § 28 –

Prosimy o pozostawienie apartamentu w stanie ogólnym czystym tzn. umyte naczynia, uporządkowane wyposażenie apartamentu.

– § 29 –

Odbiór i zdanie apartamentu odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby uprawnionej.

– § 30 –

Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

– § 31 –

W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu, furtki lub bramy najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł brutto.

O komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dba właściciel lub uprawniona osoba. Personel ośrodka służy pomocą i jest do dyspozycji pod numerem telefonu 662153447 (pod wskazany numer prosimy również zgłaszać wszelkie usterki oraz inne uwagi).

Życzymy miłego pobytu
Załoga Kulawej Mewy

POBIERZ REGULAMIN W WERSJI PDF
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ADRES
MIELNO 76-032, ul. Pontonierów 8
TELEFON
+48 662 153 447
* pola obowiązkowe
REZERWACJE
W celu dokonania rezerwacji prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt. Po zatwierdzeniu terminu należy wpłacić zadatek w wysokości 30% wartości całego pobytu. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

DANE DO PRZELEWU:
ANNA BEDNAREK
MIELNO 76-032, ul. PONTONIERÓW 8
NUMER KONTA 59 8581 1014 0201 8993 2000 0001